CÔNG TY TNHH THUƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ SƠN HÀ

Địa chỉ: /12 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0903.221.226 / 04.666.24.777 / 04.666.34.688

Email: shplastic@gmail.com

Chúng tôi muốn nghe từ bạn

Tư vấn sản phẩmX